Twitter response:

Thu cũ đổi mới

 Sau 4 năm hoạt động và không ngừng phát triển, chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều quý Khách hàng đã mong muốn dịch vụ thu cũ, đổi mới sản phẩm.

    Để đáp ứng nhu cầu của quý Khách hàng cũng như việc chi ân đối với khách hàng cũ. Wonlex Việt Nam có xây dựng chương trình thu cũ đổi mới như sau:

   Khách hàng mang đồng hồ cũ (hoặc hỏng ; kể cả là hỏng hẳn) tới mua hàng, chúng tôi sẽ thu lại sản phẩm cũ và trừ trực tiếp vào giá sản phẩm mới mà khách hàng chọn mua. Giá giảm trừ sẽ căn cứ theo bảng sau :

Wonlex Việt Nam chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm – dịch vụ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi qua Zalo Nhắn tin cho chúng tôi qua Zalo