Monkey Math

Monkey Math

Ưu đãi thêm
  • 400 bài học, 60 chủ đề toán học và 10.000 hoạt động chủ đề toán học
  • Hình ảnh quen thuộc, sinh động để con tiếp thu và lĩnh hội kiến thức
  • Giúp con phát triển kỹ năng tư suy logic
  • Nói giọng chuẩn Anh – Mỹ từ nhỏ

Thông tin sản phẩm

Category

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Monkey Math”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 4 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Category